Welkom

Welkom bij Meldpunt Collectief Onrecht B.V. - RenteSwap

Veel ondernemingen zijn benadeeld doordat zij zogenoemde ‘renteswaps’ hebben afgesloten. De banken hebben veelal hun wettelijk zorgplicht verzaakt, wat blijkt ons uit onderzoek. Ondernemingen zijn daardoor veelal voor vele tienduizenden euro’s benadeeld.

Een RenteSwap is een financieel product waarmee het risico van een variabele rente op een lening/hypotheek kan worden weggenomen. Wat de banken niet vertelden was dat deze RenteSwap ook vast zou blijven staan wanneer de Euriborrente zou gaan dalen en dit nadelige gevolgen voor de klant van de bank zou hebben. In 2008 begon de Euriborrente niet te stijgen, maar te dalen. Voor klanten die een RenteSwap hadden afgesloten was dit geen goed nieuws. Deze klanten betaalden de vaste rente aan de banken, die was afgesproken, maar de banken konden profiteren van de lage Euriborrente en konden het verschil in hun eigen zak steken.

Het is tevens de vraag of de verschillende klanten die een dergelijk financieel product hebben aangeschaft wel de expertise hebben/hadden om de risico’s van deze ingewikkelde financiële producten goed in te kunnen schatten. Ook dit valt onder de in de wet vastgelegde zorgplicht voor banken.

Enkele banken hebben inmiddels schikkingen getroffen met enkele individuele klanten. Voor ons geeft dit aan dat de banken zelf ook van oordeel zijn dat ze niet goed hebben gehandeld. Naar het oordeel van SMCO hebben de banken dan ook hun klanten niet goed voorgelicht en zich niet gehouden aan de in de wet vastgelegde zorgplicht voor banken. SMCO gaat een collectieve procedure starten om de geleden schade voor iedereen die gedupeerd is door het financiële product RenteSwap terug te vorderen.

De doelstelling van de procedure is om u volledige compensatie te geven voor het door u ondervonden nadeel.