Kunt u meedoen?

Wanneer u bijvoorbeeld als MKB’er, kleine zelfstandige, scholengemeenschap, woningbouwverenging of gemeente door een bank een RenteSwap is verkocht waarbij u slecht geïnformeerd bent, dan kunt u zich aanmelden voor deze procedure. Deze RenteSwap zal dan voornamelijk door u zijn afgesloten om het risico van de variabele rente - voornamelijk de rentestijgingen - tegen te gaan. Indien dit bij u het geval is, dan kunt u zich aanmelden voor deze procedure.

Let op:
Het is overigens wel voor u belangrijk om te beseffen dat de zorgplicht voor de banken niet bij alle gevallen hetzelfde is, wat blijkt uit rechtspraak. Een particulier dient meer informatie en advies te krijgen dan een bedrijf, omdat de laatste geacht wordt meer kennis in huis te hebben.

Dit verschil geldt ook tussen bedrijven. Een schipper dient bijvoorbeeld ook meer informatie en nog beter advies te krijgen dan een vastgoedbedrijf als je kijkt naar het verkopen van financiële complexe producten.