Wat is RenteSwap?

Een RenteSwap is een financieel product waarmee het risico van een variabele rente op een lening/hypotheek kan worden weggenomen. Bij de renteswap betaalt de lener een vaste rente aan de bank voor de renteswap, de bank betaalt de Euribor rente aan de lener voor de renteswap. Daarnaast betaalt de lener de Euriborrente + een kredietopslag aan de bank voor de lening die naast de RenteSwap loopt. 

Iemand met een variabele rente op een lening/hypotheek kan het risico lopen dat wanneer de Euriborrente stijgt ook hun een rente op deze lening zal gaan stijgen. Door dit zogenoemde renterisico kunnen de rentelasten voor de onderneming enorm toenemen. Daarentegen bij een rentedaling zou een variabele rente gunstig moeten zijn voor de onderneming, want dan zullen de rentekosten afnemen.

De banken kwamen met de ‘oplossing’: het financiële product RenteSwap. Hiermee kon de klant zich ‘verzekeren’ tegen de risico’s van een variabele rente, door een vaste rente te gaan betalen voor een vastgestelde periode. Hierdoor zou de klant van te voren weten wat hij zou moeten betalen aan rente en niet voor verrassingen komen te staan door rentestijgingen.

Wat de banken bijvoorbeeld niet vertelden was dat deze RenteSwap ook vast zou blijven staan wanneer de Euriborrente zou gaan dalen en dit nadelige gevolgen voor de klant van de bank zou hebben. In 2008 begon de Euriborrente niet te stijgen, maar te dalen. Voor klanten die een RenteSwap hadden afgesloten was dit geen goed nieuws. Deze klanten betaalden de vaste rente aan de banken, die was afgesproken, maar de banken konden profiteren van de lage Euriborrente en konden het verschil in hun eigen zak steken.