Welkom bij Loterijverlies

Welkom bij Loterijverlies B.V.

Oordeel Gerechtshof: Staatsloterij heeft miljoenen deelnemers jarenlang misleid!
Het gerechtshof Den Haag heeft op 28 mei 2013 verklaard dat de Staatsloterij misleidende mededelingen heeft gedaan over het wel- of niet-gegarandeerd zijn van de prijzen, de winkansen en het aantal gewonnen prijzen in de periode 2000 tot en met 2007. Ook over de hoogte van de prijzen heeft de Staatsloterij volgens de uitspraak van het gerechtshof misleidende mededelingen gedaan. Dit alles is in strijd met de wet.

De Staatsloterij heeft evenals ons cassatie ingesteld tegen het arrest van het Gerechtshof. Zij zijn het namelijk niet eens met het arrest, maar wij ook niet. Aanleiding voor het proces was dat de Staatsloterij destijds nooit heeft gemeld dat ook niet-verkochte loten aan de trekking meededen. Dat betekende bijvoorbeeld dat er geen 20 geadverteerde prijzen maar bijvoorbeeld slechts 3 prijzen werden uitgekeerd en dat ook het volledige prijzengeld niet werd uitgekeerd. 

De uitspraak betekent dat iedereen die zich nog niet heeft aangemeld, maar wel tussen 1 januari 2000 en 31 december 2007 heeft meegespeeld, zich alsnog kan aanmelden. Met de grootste kans om hun inleg terug te krijgen.

Bewijs
Er is beslag gelegd op de administratie van de Staatsloterij. Hierdoor is er een gerede kans dat het bewijs van uw deelname is vastgesteld.