Het proces

Wij gaan een procedure starten tegen de verschillende banken die deze RenteSwap aangeboden hebben en nog steeds aanbieden. Wij gaan voor u de teveel betaalde rente en overige opgelopen schade, denk hierbij aan bijvoorbeeld oversluit kosten, terugvorderen op deze banken.

Dit omdat de verschillende banken hebben verzuimd hun zorgplicht bij het verkopen van financiële producten uit te voeren. De banken hebben naar de mening van SMCO en de wetsartikelen 6:74BW en 6:162 BW niet aan de voorwaarden voldaan en een wanprestatie geleverd.

Onze mening wordt alleen maar versterkt daar verschillende banken in deze zaak al een schikken hebben getroffen met individuele klanten en hen tevens nieuwe overeenkomst hebben aangeboden.