Voorbeeld RenteSwap

Door middel van onderstaande berekeningen is te zien dat hierdoor de lener een vaste rente betaald (5,35%) . Tevens is te zien dat een RenteSwap nadelige gevolgen kan hebben bij een dalende Euribor rente.

Voorbeeld 1

Euribor rente   2,5%
Kredietopslag 1,5%
Vaste RenteSwap    3,85%

Te betalen rente: ((Vaste rente - Euribor rente) + (Euribor rente + Kredietopslag)) × hoogte lening
= ((3,85% - 2,5%) + (2,5% + 1,5%)) × hoogte lening
= (1,35% + 4%) × hoogte lening
= 5,35% × hoogte lening

In het geval van een lening met een variabele rente zou de totale te betalen rente het Euribor + Kredietopslag zijn = 4%
In het geval van voorbeeld 1 betaal je dus met een RenteSwap 1,35% meer rente over de lening dan het geval zou zijn bij een lening met variabele rente.

Voorbeeld 2

Euribor rente   0,5%
Kredietopslag 1,5%
Vaste RenteSwap    3,85%

Te betalen rente: ((Vaste rente - Euribor rente) + (Euribor rente + Kredietopslag)) × hoogte lening
= ((3,85% - 0,5%) + (0,5% + 1,5%)) × hoogte lening
= (3,35% + 2%) × hoogte lening
= 5,35% × hoogte lening

In het geval van een lening met een variabele rente zou de totale te betalen rente het Euribor + Kredietopslag zijn = 2%
In het geval van voorbeeld 2 betaal je dus met een RenteSwap 3,35% meer rente over de lening dan het geval zou zijn bij een lening met variabele rente.

Voorbeeld 3

Euribor rente   4,5%
Kredietopslag 1,5%
Vaste RenteSwap    3,85%

Te betalen rente: ((Vaste rente - Euribor rente) + (Euribor rente + Kredietopslag)) × hoogte lening
= ((3,85% - 4,5%) + (4,5% + 1,5%)) × hoogte lening
= (-0,65% + 6%) × hoogte lening
= 5,35% × hoogte lening

In het geval van een lening met een variabele rente zou de totale te betalen rente het Euribor + Kredietopslag zijn = 6%
In het geval van voorbeeld 3 betaal je dus met een RenteSwap 0,65% minder rente over de lening dan het geval zou zijn bij een lening met variabele rente.

Conclusie
Als de Euribor rente stijgt, dan is dat gunstig voor de houder van een RenteSwap. Indien de rente daalt is dat ongunstig voor degene met een RenteSwap. Het omslag punt ligt bij de hoogte van de RenteSwap rente.

Uitleg waarde van de RenteSwap
Als de rente daalt, krijgt de RenteSwap een negatieve marktwaarde, namelijk de actuele waarde van de in de toekomst aan de bank verschuldigde verplichtingen. Om voor de bank het risico te verkleinen dat de klant deze verplichtingen niet zou kunnen nakomen, kan de bank op grond van de raamovereenkomst voor derivaten eisen dat de klant een bedrag gelijk aan de negatieve marktwaarde van de RenteSwap als zekerheid bij de bank stort. Dit is de zogenaamde 'margin verplichting'.

De waarde van een RenteSwap is de contante waarde van toekomstige kasstromen. Deze waarde kan positief of negatief worden door een wijzigende marktrente. Een dalende marktrente zal marktrente zal zorgen voor een dalende waarde van de RenteSwap, omdat de contante waarde van een lage rente lager zal zijn. Bij een stijgende rente werkt dit precies anders om.

De formule voor de berekening van de contante waarde:
De waarde op dit moment = de toekomstige waarde/(1 + rente)^lengte van de looptijd

Voorbeeld
Als je wilt weten wat € 1000,- over 10 jaar waard is met een rente/inflatie(disconteringsvoet) van 3% per jaar:
€ 1.000,- = (de toekomstige waarde)/(1 + 0,03)^10
Toekomstige waarde = € 1.000,- × (1,03^10)

De waarde van een RenteSwap wordt op ongeveer dezelfde berekend.

De banken kunnen in hun contracten bedingen dat bij een lage rente stand, en dus lagere waarde van de RenteSwap, dat een partij op een bepaald niveau zekerheden dienen te bieden. Wanneer een partij hier niet aan kan voldoen kan dat vervelende consequenties hebben. Tevens kan het tussentijds opzeggen of bij gedwongen verkoop van het onderpand (meestal onroerend goed) ervoor zorgen dat de partij geconfronteerd wordt met hele hoge kosten, omdat de waarde van de RenteSwap heel laag is, door de lage marktrente.

Waarde op de jaarrekening!
Omdat verschillende RenteSwaps door de dalingen minder waard zijn geworden, staat vaak op de verschillende balansen van grote organisaties de waarde van de RenteSwap ‘verkeerd’ vermeld. Men geeft als waarde aan de RenteSwap de waarde die het had op het moment van aanschaf van het product. Dit is momenteel niet meer de reële waarde van dit financiële product. Men moet dan ook de RenteWwap met een andere waarde op de balans zetten en dit kan voor verschillende partijen problemen opleveren.

Met deze risico’s hebben de mensen die een RenteSwap zijn aangegaan nooit rekening gehouden, en de vraag is of de banken deze risico’s wel goed genoeg in kaart hebben gebracht voor deze mensen.