Over SMCO

Onze principes:

MCO B.V. staat voor daadkracht en een eerlijke samenleving. Wij maken ons hard voor eenieder, particulier of zakelijk, die benadeeld is door het handelen van een (groot) bedrijf, multinational of (semi-)overheid.

Bent u benadeeld of constateert u een vreemde gang van zaken? Bent u werkzaam bij een bedrijf waarvan u weet dat er misstanden zijn? Meld uw klacht bij MCO, al dan niet anoniem. Wij garanderen een gedegen en inhoudelijk onderzoek en een persoonlijk antwoord wanneer u dat wenst.

Wanneer wij aanleiding en mogelijkheid zien om een (collectief) juridisch gevolg aan uw klacht te geven zullen wij u daarvan op de hoogte stellen en de benodigde (juridische) stappen ondernemen. U krijgt dan vanzelfsprekend de mogelijkheid al dan niet te participeren in de te voeren procedure. Wij zijn een commercieel bedrijf.

MCO B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56991703.

U klaagt, wij klagen aan!