Welkom bij WOZ

Welkom bij gratisinbezwaar.nl; onderdeel van Stichting Meldpunt Collectief Onrecht (SMCO)

Bent u eigenaar van een stuk grond of een pand, zoals een woning of een bedrijfspand? Dan ontvangt u jaarlijks een WOZ-beschikking. Hierin staat de waarde van uw grond of pand die door de gemeente is vastgesteld. Hoe de gemeente dat bepaalt, staat in de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ). 

Als u vindt dat de WOZ-waarde van uw onroerend goed (veel) te hoog is, betaalt u waarschijnlijk te veel OZB belasting aan uw gemeente. Naast de OZB belasting heeft de WOZ-waarde ook invloed op de hoogte van andere (gemeentelijke) belastingen, zoals Rioolheffing en Afvalstoffenheffing.

Ga bij SMCO daartegen gratis in bezwaar!
Wij doen dit op no cure, no pay basis. De gemeente is namelijk verplicht om bij succes uw gemaakte kosten te vergoeden.

Kortom: u loopt geen enkel financieel risico. Dat is nog eens gratis in bezwaar!