Het proces

Nadat u zich heeft aangemeld, doen wij de rest. Wij dienen voor u het bezwaar in bij uw gemeente en voeren alle correspondentie.

Indien het bezwaar wordt toegekend heeft u recht op een onkostenvergoeding. U stuurt onze rekening direct door naar de gemeente, die deze aan u betaalt. Onze factuur hoeft u pas te betalen nadat de gemeente u heeft betaald. Wanneer het bezwaar niet wordt toegekend, dan komen de kosten voor onze rekening en betaalt u helemaal niets.

Bijkomend voordeel: door nu in bezwaar te gaan tegen de WOZ-waarde zorgt u er ook voor dat de WOZ-waarde voor de komende jaren correcter wordt ingeschat. Wanneer uw bezwaar wordt toegewezen betaalt u nu en later hoogstwaarschijnlijk minder OZB belasting

Kortom: u hoeft na het invullen van de gegevens niets meer te doen en u loopt geen enkel financieel risico.
Het enige risico dat u loopt, is dat u te veel betaalt wanneer u géén bezwaar maakt. Er is dus geen enkele reden om niet gratis in bezwaar te gaan!