Kunt u meedoen?

Als u een particulier of bedrijfsmatig onroerend goed bezit waarvoor de gemeente volgens u een te hoge WOZ-waarde heeft gegeven, kunt u zich gratis aanmelden via www.gratisinbezwaar.nl

Let op: 
Op grond van de wet geldt een bezwaartermijn van 6 weken om uw bezwaar in te dienen tegen een aan u opgelegde WOZ-aanslag. Maakt u niet tijdig bezwaar, dan wordt uw bezwaar in principe door de gemeente niet-ontvankelijk verklaard. Dat houdt in dat u te laat bent en de zaak niet nader door de gemeente behandeld zal worden. Wanneer u te laat bent, dan kunt u in principe ook niet meer naar de rechter.