Vonnis over erfbelasting kost Belastingdienst mogelijk miljarden

Heerhugowaard, 3 september 2012 - De recente uitspraak van de rechtbank in Breda over het onaanvaardbare grote onderscheid tussen erfbelasting op privé- en ondernemersvermogen kan grote gevolgen hebben voor de Belastingdienst. Volgens cijfers van het CBS kan het gaan om een bedrag van rond de 10 miljard euro die de Belastingdienst wellicht aan erfgenamen in privé moet terugbetalen. CDA kandidaat Omtzigt heeft inmiddels aan de Staatssecretaris van Financiën vragen gesteld over deze kwestie.

Het begon met de uitspraak van de rechtbank Breda eind juli. Een erfgenaam die de zaak aanspande werd in het gelijk gesteld dat er een onaanvaardbaar groot onderscheid is tussen de erfbelasting op privé- en ondernemersvermogen. De rechtbank kende de erfgenaam daarom dezelfde voordelen toe die hij zou hebben gehad als hij geen privé- maar ondernemingsvermogen had geërfd. Dat betekende dat hij tot 1 miljoen euro vrijstelling van erfbelasting, het vroegere successierecht, kreeg.

Iemand die als kind ouder dan 23 jaar bijvoorbeeld 200.000 euro van z’n ouders erft, moet daar ruim 24.000 euro erfbelasting over betalen. Omdat de erfenis door de uitspraak van de rechtbank onder de 1 miljoen euro vrijstelling valt, kan de erfgenaam dus die 24.000 terugvorderen. Als een broer of zus erfgenaam is, dan betaalt die maar liefst ruim 67.000 erfbelasting over een erfenis van 200.000 euro, oftewel 34% erfbelasting die teruggevorderd kan worden.

Maar volgens mr. Ferdy Roet van SMCO moet iedereen die sinds 2005 in privé heeft geërfd onmiddellijk actie ondernemen. Zijn stichting spant inmiddels een collectieve procedure aan. “Afwachten kan betekenen dat iemand z’n rechten allemaal kwijtraakt omdat er termijnen lopen,” zegt Roet, “elke dag te laat is mogelijk een dag te veel om terug te krijgen waar je recht op hebt.” SMCO begrijpt overigens niet waarom de belastingdienst gewoon doorgaat met het innen van de erfbelasting, terwijl de rechter heeft uitgemaakt dat het niet door de beugel kan. SMCO kwalificeert dat niet anders dan een daad van onbehoorlijk bestuur.

Pieter Omtzigt (CDA) heeft begin augustus een aantal vragen aan de staatssecretaris van Financiën gesteld. Hij wil onder meer weten of de staatssecretaris bereid is nu al aan te geven dat hij de uitspraak op een bepaald moment algemeen bindend zal verklaren. Hiermee wordt volgens Omtzigt een rare vorm van rechtsongelijkheid, tussen de mensen die wel wisten van de uitspraak en daar een beroep op deden en de mensen die de uitspraak niet kenden en er geen beroep op deden, voorkomen.

Volgens cijfers van het CBS zijn er jaarlijks tussen de 150.000 en 200.000 nalatenschappen waarvoor aangifte is gedaan. Het totaal bedrag aan erfenissen ligt tussen de 8 en 12 miljard euro per jaar, waar de Belastingdienst gemiddeld zo’n 14% van vordert. Per jaar gaat het om gemiddeld 1,5 miljard aan verschuldigde belasting, in een periode van 7 jaar (2005-2011) is dat een bedrag van ruim 10,5 miljard euro. Ook al gaat de Belastingdienst waarschijnlijk in hoger beroep, volgens Roet is snel actie ondernemen, zeker voor iedereen die sinds 2005 in privé heeft geërfd, nu het belangrijkste.

Meer informatie of aansluiten bij deze actie? Klik hier!