Verplichte obligatiewissel Griekenland onrechtmatig

ALKMAAR, 27 maart 2012. De staat Griekenland moet houders van Griekse obligaties die verlies hebben geleden op hun posities door de verplichte obligatiewissel compenseren, is de conclusie van een door SMCO uitgevoerd onderzoek. Griekenland heeft namelijk wetgeving met terugwerkende kracht ingevoerd, waardoor de recente obligatiewissel mogelijk werd en houders van de obligaties hun geld grotendeels kwijt zijn. Griekenland heeft, aldus het onderzoek van SMCO, inbreuk gemaakt op het eigendomsrecht zoals is opgenomen in het EVRM, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. SMCO is daarom een collectieve actie gestart, waarvoor gedupeerden zich kunnen aanmelden via Greececlaim.com. Wanneer de Griekse staat wordt veroordeeld moet zij miljarden euro’s terugbetalen.

Griekenland heeft de verplichte obligatiewissel mogelijk gemaakt door wetgeving met terugwerkende kracht in te voeren, waardoor obligatiehouders bij een voldoende meerderheid konden worden gedwongen om hun obligaties toch in te wisselen. Deze gelegenheidswetgeving maakt naar overtuiging van SMCO onrechtmatige inbreuk op het eigendomsrecht van de obligatiehouders. Na het moment van aanschaf zijn immers de voorwaarden in het nadeel van de obligatiehouders veranderd. Deze verandering had tot gevolg dat oude staatsschulden voor 53,5% werden afgeschreven. Door de lagere rente liep dit op tot een feitelijk waardeverlies van 75%. Concreet is er van de 206 miljard euro aan Griekse staatsschuld ruim de helft kwijt gescholden. De obligatiehouders zijn hier de dupe van.

Naast gedupeerde houders van obligaties zijn er ook gedupeerde verkopers van credit default swaps: de zogenoemde verzekeringen op deze obligaties. De verkopers van deze verzekeringen hebben verliezen moeten uitbetalen aan de houders van de obligaties voor zover zij verzekerd waren. Ook voor deze partijen is de collectieve actie van SMCO bestemd.

Griekenland is al eerder veroordeeld vanwege het feit dat zij wetgeving met terugwerkende kracht heeft ingediend die inbreuk maakt op het EVRM. In dat geval ging het om het afdwingen van de bouw van een raffinaderij door een bedrijf richting de Griekse overheid. Dit op basis van een contract dat al eerder was getekend. Om onder de verplichtingen uit te komen stelde Griekenland een wet in waardoor het mogelijk zou zijn voor de staat Griekenland om onder het contract uit te komen. De hoogste rechter verklaarde deze wetgeving onrechtmatig en veroordeelde de staat Griekenland tot compensatie. SMCO gaat er van uit dat ook de ‘obligatiezaak’ door de rechter als onrechtmatig zal worden beoordeeld.

===========================EINDE PERSBERICHT======================

Over SMCO
De Stichting Meldpunt Collectief Onrecht (SMCO) staat voor daadkracht en een eerlijke samenleving. SMCO maakt zich hard voor iedereen, particulier of zakelijk, die benadeeld is door het handelen van een (groot) bedrijf, multinational of (semi-)overheid. SMCO doet niet alleen onderzoek, maar onderneemt ook daadwerkelijk juridische acties gericht op slachtoffers van kartels en overige collectieve misstanden. Met als doel deze slachtoffers financiële genoegdoening te geven en doelgericht specifieke collectieve procedures aan te spannen.