Topadvocaten staan klanten SMCO bij inzake Monumentenbelasting

Zoals wij reeds aan onze klanten hebben aangekondigd heeft SMCO besloten om inzake de zaakbehandeling Monumenten in zee te gaan met een advocatenkantoor. SMCO is de afgelopen weken in bespreking geweest met een aantal kantoren. Uit gesprekken bleek dat één kantoor de hoogste kwaliteit kan bieden van alle benaderde kantoren. 

SMCO heeft gekozen voor Jaeger Advocaten-belastingkundigen gevestigd te Amsterdam. SMCO is met dit gespecialiseerde nichekantoor overeengekomen dat er geen communicatie dient plaats te vinden met de aangesloten klanten, zodat zij zich volledig kunnen richten op de juridisch inhoudelijke behandeling van de zaak en geen kosten hoeven te maken voor het te woord staan van onze klanten.

Het betreft een nichekantoor welke is gespecialiseerd in belastingrecht en vanzelfsprekend met een grote kennis op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht. Het spreekwoordelijke ‘neusje van de zalm’ op dit rechtsgebied. SMCO is dan ook verheugd te hebben kunnen kiezen voor deze partner met zoveel specialistische kennis. SMCO kan haar klanten hierdoor de allerhoogste kwaliteit van juridische behandeling garanderen.

SMCO hoopt dat haar klanten net zo verheugd zijn als zij zelf met bovenstaande keuze.