T-Mobile compenseert klanten uiteindelijk na hoger beroep

HEERHUGOWAARD 8 juni 2011 – De collectieve actie van T-Mobile abonnees voor ontbinding van hun contract of compensatie voor de overbelasting van het netwerk is een groot succes geworden. Ruim 1.400 gedupeerden meldden zich in 2010, na een oproep van de Stichting Meldpunt Collectief Onrecht (SMCO), voor een collectieve rechtszaak tegen deze telecom provider. Vrijwel alle gedupeerden hebben van T-Mobile een vergoeding of ontbinding van hun contract gekregen. De doelstelling van deze actie is daarmee volledig geslaagd. Niet alleen voor initiatiefnemer SMCO, maar vooral voor de vele gedupeerden.

Verreweg de meeste gedupeerden hebben, door het bijhouden van logboeken en het stelselmatig indienen van klachten met behulp van SMCO, tegemoetkoming buiten de rechtszaal afgedwongen. Namens een kleine 100 gedupeerden heeft SMCO vervolgens een kort geding aangespannen. Gedurende deze zaak heeft T-Mobile met vrijwel alle gedupeerden overeenstemming bereikt over een tegemoetkoming.

SMCO heeft uiteindelijk nog slechts een twintigtal gedupeerden in hoger beroep vertegenwoordigd, waarin T-Mobile en SMCO in onderling overleg besloten hebben deze procedure voor het gerechtshof ‘s-Gravenhage te beëindigen omdat er overeenstemming is bereikt.

SMCO is verheugd dat er tot een bevredigende overeenstemming met T-Mobile is gekomen. En dat T-Mobile heeft aangetoond klachten van haar klanten serieus te behandelen en haar klanten te waarderen.