Stichting Meldpunt Collectief Onrecht reikt ZZP’ers helpende hand

Alkmaar, 27 mei 2010 – De Stichting Meldpunt Collectief Onrecht (SMCO) te Alkmaar wil ZZP’ers (zelfstandige zonder personeel) van dienst zijn bij het indienen van een herzieningsverzoek bij het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV). Op 9 maart van dit jaar ontvingen circa 3.000 ZZP’ers een brief van UWV waarin hen deze mogelijkheid werd aangeboden, echter bij UWV zijn nog geen 1.000 van dergelijke herzieningsverzoeken ingediend.

ZZP’ers die met behoud van hun WW-uitkering hun bedrijf waren gestart, werden in de periode 2003 tot 2006 stelselmatig op het verkeerde been gezet door medewerkers van het UWV Werkbedrijf. In nagenoeg alle 3.000 gevallen gaat het om verschillen in opgave van uren aan UWV enerzijds en de Belastingdienst anderzijds. Koppeling van deze gegevens leverde aanzienlijke verschillen op bij de opgegeven directe en indirecte uren. Veel ZZP’ers werden zodoende aangemerkt als fraudeurs, moesten ontvangen WW-uitkeringen terugbetalen waarboven een torenhoge boete en sommige ZZP’ers werden zelfs (strafrechtelijk) vervolgd.

Onderzoek van De Nationale Ombudsman heeft inmiddels aangetoond dat de informatieverstrekking vanuit het UWV Werkbedrijf daadwerkelijk structureel tekort schoot en dat deze ZZP’ers derhalve geen blaam treft. Naar aanleiding van dat onderzoek heeft minister Donner (SZW) UWV opdracht gegeven de dossiers van deze 3.000 ZZP’ers ter herzien. Op de brief van 9 maart kwamen slechts 1.000 herzieningsverzoeken van ZZP’ers terug.

Volgens Paul Ulenbelt – Tweede Kamerlid namens de SP – was de brief van UWV ‘onduidelijk’ en ‘niet uitnodigend genoeg’. Hij diende tezamen met andere kamerleden een motie in waarmee bij minister Donner (SZW) werd aangedrongen UWV opdracht te verstrekken deze groep ZZP’ers nogmaals uit te nodigen. Tevens werd geopperd de terugvorderingsmaatregelen van WW-uitkeringen hangende de onderzoeken naar deze circa 3.000 dossiers op te schorten en eventuele strafrechtelijke vervolgingen te staken.

Gedupeerde ZZP’ers kunnen zich melden bij SMCO die hen vervolgens op basis van No Cure No Pay kan bijstaan bij de inrichting van dit herzieningsverzoek alsmede de begeleiding van het verdere verloop van deze procedure. Meer informatie over deze procedure alsmede de mogelijkheid van aanmelding hierbij vindt u op de website van SMCO (telefonisch bereikbaar op 072 - 7529488 of via www.collectiefonrecht.nl)

MEER INFORMATIE VINDT U HIER