Stichting Brandstofverlies daagt Toyota voor de rechter

Vandaag heeft de gerechtsdeurwaarder namens Stichting Brandstofverlies een dagvaarding overhandigd aan Toyota. Stichting Brandstofverlies daagt Toyota voor de rechter omdat het opgegeven verbruik van de modellen van Toyota sterk afwijkt van het gebruik in de praktijk. En dat is misleidend, volgens de Stichting. Op 13 februari dient het kort geding.

In de regelgeving van de Europese Unie is bepaald dat autofabrikanten het verbruik op een door de richtlijn voorgeschreven wijze moeten weergeven. Het grote probleem hierbij is, dat die voorgeschreven test slechts tot een theoretisch verbruik leidt. Zo gaat de richtlijn er onder andere van uit dat met een constante snelheid wordt gereden en de motor warm is. De praktijk staat daar vanzelfsprekend haaks op. Er zijn zelfs autofabrikanten die tijdens de test ook kieren en naden afplakken en spiegels naar binnen klappen om zo een nog lager verbruik aan te kunnen geven. 

Van de 158 door Stichting Brandstofverlies onderzochte auto’s was de gemiddelde afwijking van testgebruik naar praktijkgebruik maar liefst 31,7%. Voor een benzineauto die jaarlijks 15.000 kilometer rijdt, zijn de extra brandstofkosten 527 euro per jaar. Voor een diesel met 30.000 kilometer per jaar wordt 865 euro te veel aan brandstof betaald per jaar.

Ferdy Roet, oprichter van Stichting Brandstofverlies, heeft al eerder collectieve procedures over misleiding gevoerd, zoals voor Loterijverlies. “Met Loterijverlies dacht iedereen dat wij het toch niet van de Staatsloterij zouden winnen, maar dat is dus mooi anders gebleken”, zegt hij. “Nu dagen we Toyota, de grootste autofabrikant ter wereld, voor de rechter vanwege misleiding.” Het aantal deelnemers aan deze collectieve actie zou wel eens groter kunnen zijn dan die voor Loterijverlies, denkt Roet.

Stichting Brandstofverlies heeft onderzoek gedaan bij een aantal autodealers van Toyota en hen gevraagd naar het verbruik van de Toyota Yaris 1,5 Hybrid Aspiration. Volgens de brochure en de website verbruikt die 1 op 28,3, in werkelijkheid is dat 1 op 17,4, een verschil van maar liefst 37%. “Enkele verkopers vertelden dat dit model 1 op 18 verbruikt, anderen echter zeiden dat het verbruik 1 op 27 is. Terwijl zij uiteraard weten dat dit verbruik in de praktijk nooit haalbaar kan zijn”, is een van de conclusies.

Uit alles blijkt volgens de Stichting Brandstofverlies dat autofabrikanten en autodealers misleidende informatie geven. De richtlijn is immers vooral bedoeld om mensen nauwkeurig en relevant te informeren over het brandstofgebruik. Het tegendeel is echter waar. In allerlei uitingen en in gesprekken wordt een verbruik aangegeven dat in de praktijk niet haalbaar is. En dat is misleiding.
Of Roet kans heeft om dit te winnen? “Jazeker,”stelt hij, “in Amerika zijn voor soortgelijke gevallen al schikkingen getroffen. En bovendien, misleiding is gewoon bij wet verboden. Richtlijn of geen richtlijn.”  Op 13 februari dient het kort geding.

Kijkt u voor meer informatie en aanmelden voor deze procedure op www.brandstofverlies.nl!