SMCO opent meldpunt voor gedupeerden koopsubsidie om stappen te ondernemen

Alkmaar, 10 mei 2010 – De 1500 gedupeerden van de koopsubsidie kunnen zich gratis en vrijblijvend melden bij Stichting Meldpunt Collectief Onrecht (SMCO). Bij voldoende aanmeldingen zal SMCO aankloppen bij het ministerie van VROM om af te dwingen dat de subsidieaanvragen alsnog worden gehonoreerd. Ook juridische stappen worden hierbij door SMCO niet uitgesloten.

Mensen die na 29 maart 2010 een aanvraag hebben gedaan voor koopsubsidie moeten er volgens SMCO vanuit gaan dat deze niet zal worden toegewezen omdat de pot voor koopsubsidie vanaf deze datum leeg was. Dit heeft het ministerie van VROM echter pas ruim twee weken later op 14 april 2010 gecommuniceerd. Gedupeerden worden hierdoor (ernstig) financieel benadeeld. In sommige gevallen zal dit leiden tot ernstige financiële problemen vanwege hogere hypotheken of het moeten annuleren van de koop.

SMCO is van mening dat je als burger moet kunnen vertrouwen op informatie van overheidswege verstrekt. ‘Zo is dat immers ook in de wet vastgelegd voor bestuursorganen’ aldus mr. Roet, woordvoerder van SMCO. Aangezien hier geen sprake van is geweest en er overduidelijk toezeggingen zijn gedaan die niet worden nagekomen, roept SMCO gedupeerden die zijn afgewezen op zich te melden. Dit kan zowel per e-mail, via de website van SMCO of telefonisch.

Het meldpunt is bereikbaar via klacht@collectiefonrecht.nl, www.collectiefonrecht.nl of telefonisch via 072 – 7529488.