Slag om achtergestelde deposito’s van DSB spaarders nog niet gestreden

HEERHUGOWAARD 18 augustus 2011 – Onlangs zijn DSB spaarders met een achtergesteld deposito door het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) in het gelijk gesteld. Zij ontvangen tot maximaal 200.000 euro retour van hun spaargeld wat zij hebben ingelegd op een achtergesteld deposito bij DSB Bank. Met deze uitspraak leek de slag gestreden, echter dit blijkt niet het geval. Stichting Meldpunt Collectief Onrecht (SMCO) die de spaarders eerder succesvol bijstond in de collectieve rechtszaak, is net als de bij haar aangesloten gedupeerden van mening dat de wettelijke rente over een ruimere periode uitgekeerd dient te worden. In totaal gaat het om een bedrag van ruim 1,52 miljoen euro.

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 19 oktober 2009 het depositogarantiestelsel opengesteld voor vorderingen van DSB klanten. DNB wilt gedupeerden met een achtergesteld deposito echter pas vanaf 22 juni 2010 rente vergoeden, ruim een half jaar later dan wat SMCO betreft terecht zou zijn. DSB klanten met een achtergesteld deposito werd echter door DNB geadviseerd hun vordering niet in te dienen vanwege de reeds aanhangig gemaakte collectieve rechtszaak van SMCO namens de gedupeerden met een achtergesteld deposito. Daarnaast werd het depositogarantiestelsel niet opengesteld voor achtergestelde depositohouders.

De in totaal 4700 gedupeerden van DSB Bank lopen hierdoor mogelijk tot bijna 1,5 miljoen euro aan rente mis. SMCO is het oneens met de huidige gang van zaken en is reeds in gesprek met DNB over een mogelijke oplossing. Nieuwe juridische stappen zijn hierbij niet uitgesloten.