Roep om Lakeman aan te klagen door tientallen gedupeerden DSB Bank

SMCO start procedure namens gedupeerden

Alkmaar, 13 oktober 2009 - SMCO heeft na haar oproep gisteren aan gedupeerden van de ondercuratelestelling om zich te melden reeds tientallen reacties ontvangen. Alle gemelde slachtoffers hebben vorderingen op de DSB Bank welke niet gedekt worden door het depositogarantiestelsel. SMCO zal deze gedupeerden vertegenwoordigen.

‘Opmerkelijk’ in de reacties van de gedupeerden zijn de talloze verwijten aan het adres van de heer Lakeman. Een gedupeerde meldt dan ook het volgende: ‘Door Lakeman kom ik nu niet meer bij mijn spaargeld tot nader order en kan ik op zoek gaan naar een andere bank. Het is toch niet normaal dat hij mensen oproept een bank failliet te maken?’

SMCO zal onder meer Lakeman aansprakelijk stellen. SMCO verwijt Lakeman zijn oproep die heeft geleid tot de ondercuratelestelling en is van oordeel dat dit niet zonder gevolgen voor Lakeman kan zijn. Duidelijk is in ieder geval dat zijn oproep één op één tot de ondercuratelestelling heeft geleid.

SMCO doet geen mededelingen omtrent de rechtmatigheid van de vorderingen van koopsompolissen en mensen welke niet aan hun hypotheekverplichtingen kunnen voldoen. SMCO kan over onze vorderingen wel mededelen dat de bij SMCO aangemelde vorderingen in rechte sowieso bestaande vorderingen zijn. Gedupeerden met achtergestelde deposito’s komen alleen na alle overige concurrente schuldeisers, mede daarom is van belang dat de gedupeerden zo goed mogelijk worden bijgestaan. Van de vorderingen van de stichtingen als Hypotheekleed en Stichting Steunfonds Probleemhypotheken staat nog geenszins vast dat het ‘harde’ vorderingen zijn. Bij toekenning komen zij wel vóór de vorderingen van mensen met achtergestelde deposito’s.

SMCO richt zich uitdrukkelijk niet op mensen welke menen te veel koopsompolissen te hebben afgesloten dan wel mensen die niet de financiële middelen hebben om te voldoen aan hun hypotheekverplichtingen. SMCO vindt het vanzelfsprekend wel erg vervelend voor deze mensen dat zij mogelijk gedupeerd zijn.

Gedupeerden kunnen zich melden bij SMCO via www.collectiefonrecht.nl of dsb@collectiefonrecht.nl. De procedure wordt uitgevoerd in samenwerking met advocaat mr. Raaijmakers te Hoofddorp. SMCO roept zoveel mogelijk gedupeerden op zich te melden via www.collectiefonrecht.nl. Door een collectief te vormen kan er immers een sterke vuist namens de desbetreffende gedupeerden worden gevormd en zijn deze gedupeerden goed georganiseerd.