Rechter kritisch op toezicht AFM op DSB

De Autoriteit Financiƫle Markten heeft belangrijke signalen gemist dat DSB klanten niet voldoende wees op spaarrisicio's.

Dat staat in een tussenvonnis van de rechtbank in Amsterdam deze week waarover de Volkskrant vandaag heeft gepubliceerd. 'AFM heeft gehandeld in strijd met hetgeen van AFM als redelijk handelend toezichthouder mocht worden verlangd.'

Het betreft een uitspraak in een zaak die een DSB-klant heeft aangespannen. Zij parkeerde een half miljoen euro in de vorm van een achtergesteld deposito bij de bank en raakte dit na het faillissement kwijt. Zij weet dat ze dit risico loopt, zegt ze, maar omdat de toezichthouder zich stil houdt, gaat ze ervan uit dat DSB een gezonde bank is.

Twee gemiste signalen

Al vanaf 2002 schreef de AFM brieven aan DSB-topman Dirk Scheringa over de bedrijfsvoering, in 2007 en 2008 kregen ze steeds meer een vermanende toon. In dat laatste jaar concluderen DNB en AFM dat DSB verschillende regels overtreedt. DSB komt weliswaar onder verscherpt toezicht, maar naar buiten toe houdt de AFM zich stil.

Het verscherpte toezicht van DNB acht de rechter een eerste signaal waarop AFM niet goed gereageerd heeft. Een tweede is de forse toestroom vanaf 2008 van achtergestelde deposito's, waarvan de AFM op de hoogte was. 'In het licht van beide signalen is niet in te zien dat AFM nader onderzoek naar de noodzaak van verscherpt toezicht achterwege mocht laten.'

Betekenis tussenvonnis

De betekenis van deze uitspraak is nog onduidelijk. De rechter moet nog uitspraak doen of de AFM door haar passieve houding ook verantwoordelijk is voor de geleden schade van DSB-klanten. In dat geval zullen er waarschijnlijk meerdere claims komen.

De AFM stelt dat het onmogelijk naar buiten had kunnen treden over de situatie bij DSB, omdat daardoor een bankrun zou ontstaan. Ook vormt de uitspraak van de Amsterdamse rechter een uitzondering binnen de bestaande jurisprudentie. Het zou goed kunnen dat in een hoger beroep de rechter tot een ander oordeel komt.

Bron: Financieel Dagblad.