Overdrachtsbelasting voor rijksmonumenten onwettig, particulieren voor circa 1 miljard euro gedupeerd

Overdrachtsbelasting voor monumenten onwettig, particulieren en bedrijven voor circa 1 miljard euro gedupeerd

Stichting Meldpunt Collectief Onrecht start collectieve rechtszaak

Alkmaar, 23 september 2009 – Tienduizenden particuliere eigenaren van een monument hebben ten onrechte overdrachtsbelasting van 6% van de aankoopprijs aan de Staat betaald. Zo heeft althans het Gerechtshof te Den Haag onlangs bepaald. Rechtspersonen waren al langer vrijgesteld van overdrachtsbelasting bij monumenten, maar het Gerechtshof heeft nu bepaald dat de wetgever haar beoordelingsvrijheid had overschreden en de vrijstelling ook dient te gelden voor natuurlijke personen. Om nu voor de gedupeerden de overdrachtsbelasting terug te vorderen, bereidt Stichting Meldpunt Collectief Onrecht (SMCO) een collectieve miljardenprocedure voor via www.collectiefonrecht.nl . 
 

Op 1 mei 2009 is door het Gerechtshof te Den Haag bepaald dat vrijstelling van overdrachtsbelasting niet alleen voor rechtspersonen geldt met als doel het in stand houden van monumenten, maar ook voor natuurlijke personen. Naar oordeel van SMCO en een aan een universiteit verbonden fiscaal jurist zijn er goede mogelijkheden tot verhaal.

Particulieren die een monument hebben gekocht in de periode 1 januari 1972 tot en met juli 2009 kunnen zich aanmelden voor onze collectieve procedure tegen de Nederlandse Staat. Daarnaast zullen wij de procedure tevens voeren voor rechtspersonen welke niet het in stand houden van een monument ten doel hadden.

SMCO rekent per monument wat is aangekocht in de desbetreffende periode 595 euro als donatie exclusief BTW. Dit bedrag dient om een deel van de juridische kosten die de stichting maakt te dekken. Wanneer de procedure succesvol wordt afgerond, dan brengt SMCO 15% in rekening.

De stichting is bereikbaar voor vragen of aanmeldingen via www.collectiefonrecht.nl of telefonisch via 072 – 7529488.