Loterijverlies.nl eist direct aftreden Van Oort

Loterijverlies.nl eist direct aftreden Van Oort

 Alkmaar, 13 augustus 2009 – Het exorbitant hoge salaris van de bestuurster van de Staatsloterij Yvonne van Oort heeft tot een golf van reacties geleid. Van Oort verdient ruim twee keer de Balkenende-norm. Inmiddels heeft Wouter Bos aangegeven dat de volgende bestuurder van de Staatsloterij minder salaris zal ontvangen; voor jurist en oprichter van Loterijverlies.nl Ferdy Roet is dit echter niet genoeg: “Mevrouw Van Oort dient per direct af te treden uit haar functie daar zij hiervoor compleet ongeschikt is”.

Bestuurster Van Oort heeft naast haar riante salaris een bonusregeling bedongen, waarbij zij een forse bonus tegemoet kan zien wanneer de lotenverkoop toeneemt. Dit druist echter in tegen het Nederlandse kansspelbeleid, wat erop gericht is de consument te beschermen en verkwisting van geld tegen te gaan. Een beleid wat erop gericht is zoveel mogelijk omzet te genereren valt hier vanzelfsprekend geenszins mee te rijmen.

Het salaris en de bonus van Van Oort is nog schrijnender gezien de vele misstanden bij de Staatsloterij sinds haar aantreden. Zo voldoet de Staatsloterij tussen 2000 en 2008 vaker niet dan wel aan het wettelijke minimum uitkeringspercentage van 60% van de ingelegde gelden per trekking en heeft de Staatsloterij in dezelfde periode prijzen laten vallen op niet-bestaande lotnummers. Waar er maandelijks gemiddeld 3 miljoen loten werden verkocht, zijn alle hogere prijzen jarenlang verloot onder maar liefst 18 miljoen loten. Hierdoor zijn vele miljoenen aan beloofde prijzen niet aan spelers uitgekeerd.

In het jaarverslag van de Minister van Financiën schrijft de Minister dat het staatsdeelnemingenbeleid expliciet gericht is op waardecreatie. Daarbij wordt onder meer de Staatsloterij genoemd. Wanneer je bedenkt dat het kansspelbeleid er onder meer op gericht is de consument te beschermen en verkwisting van geld en kansspelverslaving tegen te gaan, druist dit beleid van de minister 180 graden in tegen het kansspelbeleid. De SP heeft inmiddels geschokt gereageerd richting Loterijverlies.nl op deze constatering.

Loterijverlies.nl zal in de reeds lopende procedure dan ook het aftreden van Van Oort eisen. Van Oort heeft immers niet gehandeld zoals van een goed bestuurster verwacht mag kunnen worden. Wanneer je als taak hebt de consument te beschermen, maar je juist schuldig maakt aan stelselmatige publiekelijke misleiding, bedrog en overtreding van regels, dan is duidelijk dat niet overeenkomstig de opgelegde taak is gehandeld.

Waar de handelswijze van de Staatsloterij op neerkomt met unieke vijfde lotnummering is het volgende. De Staatsloterij communiceert bijvoorbeeld 10 prijzen van één miljoen. Dan zou je mogen verwachten dat er 10 prijzen vallen van één miljoen. Wanneer je bedenkt dat ongeveer 50% van de loten een uniek verkocht vijfde lotnummer heeft, dan hoeft de Staatsloterij maar 6 miljoen uit te keren in plaats van de beloofde 10 miljoen. Op vijf vijfde loten valt immers een prijs van 2 ton en op 5 hele loten een prijs van 1 miljoen. De percentuele misleiding komt zo neer op 67 %. Er wordt immers 6 miljoen daadwerkelijk uitgekeerd daar waar 10 miljoen wordt beloofd.

Bij de januari trekking van 2009 is bijvoorbeeld gecommuniceerd dat er één miljoen is gevallen, maar in werkelijkheid is er maar 2 ton uitgekeerd. Daarnaast vielen er volgens de Staatsloterij bijvoorbeeld 5 prijzen van 100.000 euro, maar is er in werkelijkheid maar 180.000 euro uitgekeerd. Aangezien de Staatsloterij dan ook weet wat de gevolgen zijn van de unieke lotnummering als enige, heeft de Staatsloterij zich schuldig gemaakt aan bedrog.

De Staatsloterij ligt momenteel ook onder het vuur wegens het niet uitkeren van de gegarandeerde jackpot van 27,5 miljoen euro. Deze is gevallen op een 1/5e lot, waardoor ‘slechts’ 5,5 miljoen wordt uitgekeerd. Doordat 1/5e loten een uniek lotnummer hebben en er niet zoals verwacht nog 4 1/5e loten met eenzelfde lotnummer verkocht zijn, worden nog altijd veel prijzen slechts gedeeltelijk uitgekeerd. Dit in tegenstelling tot de afspraak tussen justitie en de Staatsloterij, waarin zij zijn overeengekomen dat gegarandeerde prijzen ook daadwerkelijk in zijn geheel dienen te worden uitgekeerd.

Ook de controle op de uitgifte van lotnummers is twijfelachtig. Het NMI controleert weliswaar de willekeurigheid van de trekkingmachine, maar er is geen controle op de lotnummers welke in de trekkingsmachine gestopt worden. De Staatsloterij kan dan ook in theorie en wellicht ook in de praktijk zelf bepalen wat zij in de trekkingsmachine stopt aan lotnummers. Loterijverlies.nl inziens is dit ook in het verleden gebeurd. Waarom zou de notaris immers haar goedkeuring geven aan een trekking, wanneer er miljoenen loten zijn bijgevoegd welke nooit verkocht zijn.

Oordeel Reclame Code Commissie
De Reclame Code Commissie heeft vandaag wederom geoordeeld dat er sprake is van misleidende reclame dit keer met betrekking tot de ‘gegarandeerde’ jackpot van 27,5 miljoen. Loterijverlies.nl vindt hierin wederom een bevestiging van wat zij al langer aan de kaak probeert te stellen.

Ondanks het feit dat de procedure reeds bij de rechtbank aanhangig is, kunnen mensen zich nog altijd aanmelden om hun geld terug te eisen. Aanmelden kan via www.loterijverlies.nl of 072 – 752.94.94.