Kort geding T-Mobile versus SMCO dient 1 oktober

Kort geding T-Mobile versus SMCO dient 1 oktober

Alkmaar, 6 september 2010 – Zoals reeds aangekondigd heeft Stichting Meldpunt Collectief Onrecht (SMCO) namens klanten van T-Mobile een kort geding aangespannen tegen de telecom provider. Het kort geding dient op 1 oktober 2010 in Den Haag. SMCO eist namens de klanten ontbinding van het contract.

Reeds in juni bleek uit klachten bij SMCO dat veel gebruikers van T-Mobile met regelmaat niet bereikbaar waren of geen gebruik konden maken van snel Internet op hun telefoon. SMCO heeft daarop een meldpunt geopend waarop meer dan duizend T-Mobile klanten zich gemeld hebben. Een gedeelte van deze groep heeft door bemiddeling van SMCO inmiddels een oplossing of schikking bereikt. Voor de overige gedupeerden heeft SMCO het kort geding aangespannen om tot ontbinding van het contract te komen.

De problemen met het 3G-netwerk van T-Mobile worden veroorzaakt door overbelasting van het netwerk. Met name het grote aantal verkochte iPhones draagt hieraan bij. Door deze zogenaamde ‘congestie’ van het netwerk konden veel T-Mobile klanten vaak geen gebruik maken van internet op hun telefoon en waren zij met regelmaat niet of nauwelijks bereikbaar voor telefonisch verkeer. Hoewel T-Mobile stelt dat de problemen inmiddels zijn opgelost, ontvangt SMCO nog veel klachten over geen- of slecht bereik bij T-Mobile.