Huurders voor tientallen miljoenen euro´s benadeeld

Heerhugowaard, 23 mei 2011 – Bij de Stichting Meldpunt Collectief Onrecht (SMCO) is uit onderzoek gebleken dat veel woningbemiddelaars als Direct Wonen bemiddelingskosten rekenen aan zowel huurders als verhuurders wanneer zij tot huur overgaan, terwijl dat veelal in strijd is met de wet. Zo wordt vaak een bemiddelingsvergoeding gevraagd van een maand huur, terwijl zij eenzelfde bedrag van de verhuurder vragen. Of bijvoorbeeld contractkosten van € 400,-, terwijl uit rechtspraak blijkt dat dit onredelijk hoge kosten zijn. Op deze wijze hebben verschillende woningbemiddelaars de laatste jaren tientallen miljoenen euro’s in hun zak gestoken en op deze wijze honderdduizenden huurders onterecht geld uit de zakken geklopt.

SMCO is bij haar onderzoek geschrokken van de omvang waarop deze benadeling door woningbemiddelaars plaatsvindt: “Wij dachten in eerste instantie dat het om enkele gevallen zou gaan, maar ons is gebleken dat het voor veel woningbemiddelaars staande praktijk is om van twee walletjes te eten. Wanneer je twee heren dient, dan is het niet toegestaan om gelden in rekening te brengen in veel van de onderliggende gevallen. Daar is de Hoge Raad duidelijk over.” aldus woordvoerder Ferdy Roet van SMCO.

Direct Wonen is volgens SMCO wel erg hardleers. Zo veroordeelde de rechter Direct Wonen reeds in 2007 tot het onterecht in rekening brengen van een bemiddelingsvergoeding en trok de gemeente Amsterdam eerder de vergunning van Direct Wonen in Amsterdam in. Het beroep van Direct Wonen tegen de intrekking van de vergunning is door de bestuursrechter eind vorig jaar ongegrond verklaard.

SMCO zal niet alleen via de gerechtelijke weg deze zaak aanpakken, maar ook de politiek aansporen om een einde te maken aan deze excessen. Voor benadeelden is er nu in ieder geval wél een oplossing door zich via huurverlies.nl aan te melden voor de collectieve rechtszaak. Naar verwachting van SMCO zullen veel woningbemiddelaars die de regels niet juist hebben toegepast in ieder geval diep in de buidel moeten tasten om hen te compenseren.

Aansluiten bij Huurverlies kan via deze link.  ( http://www.collectiefonrecht.nl/huurverlies/aanmelden )