GOEDE DOELEN LOTERIJEN WEDEROM BEBOET VOOR ONNODIG IRRITEREN

Den Haag, 21 maart 2013 - OPTA heeft de BankGiro Loterij N.V., Nationale Postcode Loterij N.V., VriendenLoterij N.V. en de overkoepelende Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V. (hierna gezamenlijk: de Goede Doelen Loterijen) voor 200.000 euro beboet voor het versturen van emailspam. De Goede Doelen Loterijen hebben in de periode van 1 oktober 2009 tot en met 30 juni
2010 ruim 78 miljoen commerciële e-mails verstuurd waarvoor geen toestemming was gegeven, of waarvoor op onzorgvuldige wijze toestemming was gevraagd.

Dit heeft tot de volgende vormen van consumentenirritatie geleid:

· Het was voor consumenten niet of onvoldoende duidelijk dat zij na deelname aan een online spelletje vervolgens commerciële e-mails van de Goede Doelen Loterijen zouden ontvangen.
· Deelnemers van de Goede Doelen Loterijen ontvingen commerciële e-mails terwijl ze niet aangegeven hadden op de hoogte te willen worden gehouden.
· De drempel om te voorkomen dat je als deelnemer van de Goede Doelen Loterij e-mails ontving was onnodig hoog. Deelnemers werden gewezen op de afmeldmogelijkheid per post.
· Door het gebruik van verschillende nieuwsbrieven en verzenders, moesten ontvangers hun verzoek herhaaldelijk indienen om ervoor te zorgen dat zij definitief geen e-mails meer van de Goede Doelen Loterijen ontvingen.

Ook irritatie over telefonische verkoop
OPTA heeft klachten ontvangen over de e-mails van de Goede Doelen Loterijen via ConsuWijzer en www.spamklacht.nl. Ook de telefonische verkoopmethoden van de Goede Doelen Loterijen hebben tot irritatie geleid onder consumenten: OPTA heeft de Goede Doelen Loterijen tot nu toe twee keer beboet voor het overtreden van de telemarketingregels. Daarom heeft OPTA van de Goede Doelen Loterijen concrete plannen geëist waarmee zij de consumentenirritatie over hun e-mails en telefoontjes willen verminderen. De Goede Doelen Loterijen hebben OPTA inmiddels een compliance-programma overhandigd met uitleg over hun bedrijfsprocessen en –cultuur. OPTA blijft de verkoopmethoden van de Goede Doelen Loterijen nauwlettend volgen.

Dit toezicht zal vanaf 1 april 2013 door de Autoriteit Consument & Markt worden vervolgd. In deze nieuwe toezichthouder bundelt OPTA haar krachten met de Consumentenautoriteit en Nederlandse Mededingingsautoriteit.

De Goede Doelen Loterijen kunnen nog bezwaar en beroep aantekenen tegen de boete.