Gemeenten doen foute inschatting van tientallen procenten bij WOZ vaststelling

HEERHUGOWAARD 21 maart 2013 – Dat de Waarderingskamer 70 gemeenten onder verscherpt toezicht heeft gesteld is volgens de resultaten van een onderzoek van Gratisinbezwaar.nl niet verwonderlijk. Er was al aangetoond dat veel gemeenten achter de feiten aanhollen en de waarde van huizen te hoog taxeren. De duizenden inschrijvers die zich inmiddels bij Gratisinbezwaar.nl hebben aangemeld, schatten dat hun woning gemiddeld bijna 22% te hoog wordt ingeschat.

Gratisinbezwaar.nl schrijft dit toe aan een gebrek aan aandacht en kunde bij het vaststellen van de WOZ-waarde door gemeenten. Uit cijfers van de Waarderingskamer blijkt dat er vorig jaar 182.000 bezwaren zijn ingediend, waarvan de helft is toegewezen. In 2011 zijn er nog 27.000 bezwaren minder ingediend.

De WOZ is niet alleen de grondslag voor de OZB (onroerendezaakbelasting), maar ook voor het eigenwoningforfait, de afvalstoffenheffing, de rioolheffing, de watersysteemheffing en de erf- en schenkbelasting. Een te hoge WOZ waarde werkt zelfs extra door als ook nog eens het OZB-tarief, zoals in 2013 is gebeurd, met gemiddeld 7,6% is gestegen.

Omdat de Waarderingskamer niet over voldoende wapens beschikt om de gemeenten goed bij de les te houden, roept Gratisinbezwaar.nl de Tweede Kamer op om nader in te grijpen en een einde te maken aan deze – over de rug van de burgers heen – onterechte praktijken. Verder roept Gratisinbezwaar.nl mensen op om bezwaar te maken, wanneer ze zich benadeeld voelen.

Bron: www.gratisinbezwaar.nl