DSBdepositos.nl en Stichting Meldpunt Collectief Onrecht slaan handen ineen

Belangenbehartigers trekken samen op bij procedures omtrent het toepassen van het depositogarantiestelsel op achtergestelde deposito’s

Alkmaar, 4 december 2009 – De twee grootste belangenbehartigers van gedupeerden van DSB Bank met achtergestelde deposito’s slaan de handen ineen. Vereniging DSBdepositos en Stichting Meldpunt Collectief Onrecht (SMCO) zullen met betrekking tot de te voeren procedures tegen DNB samenwerken. In drie proefprocedures zal worden bepaald of het depositogarantiestelsel van toepassing is op achtergestelde deposito’s. Wanneer de rechter dit toewijst, kunnen gedupeerden met een achtergestelde deposito tot maximaal 100.000 euro vergoed krijgen. Gedupeerden met een en/of rekening krijgen in dat geval zelfs tot maximaal 200.000 euro vergoed.

Zowel DSBdepositos als SMCO is van mening dat het depositogarantiestelsel van toepassing dient te zijn en hebben naar aanleiding daarvan enkele weken geleden een verzoek ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB). DNB heeft dit verzoek vooralsnog afgewezen, maar heeft beide belangenbehartigers aangeboden spoedprocedures te houden en de rechter het eindoordeel te laten geven over deze kwestie. Omdat beide belangenbehartigers dezelfde belangen vertegenwoordigen is besloten tot een samenwerking.

Beide partijen achtten het niet opportuun om los van elkaar dezelfde procedures te volgen, maar hebben besloten de kennis te delen om zodoende het beste resultaat voor de gedupeerden te bereiken. De samenwerking is niet definitief maar alleen van toepassing op de te voeren procedures.

Samen vertegenwoordigen de belangenbehartigers ruim 800 gedupeerden.