DSB gedupeerden kunnen ongedekte vordering verrekenen met lening

CURATOREN DSB ONNODIG TRAAG

Alkmaar, 22 maart 2010 – Mensen met een vordering op DSB Bank welke vooralsnog niet geclaimd kunnen worden onder het depositogarantiestelsel (DGS), zoals deposito’s en spaarsaldi boven 100.000 euro, maar tevens met leningen of consumptieve kredieten met DSB Bank N.V. kunnen mogelijk tot verrekening overgaan. Dat meldt het SMCO wat de belangen van gedupeerde rekeninghouders van DSB behartigt. SMCO is namelijk bekend dat er namelijk niet bij alle deposito's verrekeningsbedingen van toepassing zijn.

Gevolg van deze verrekeningsverklaring zal kunnen zijn dat de lening zal worden verminderd met de te verrekenen vordering op DSB. Wanneer iemand bijvoorbeeld nog 30.000 euro vanuit een rekening tegoed heeft wat nog niet is ingediend en ook niet gedekt onder het depositogarantiestelsel, maar eveneens een lening van 30.000 euro heeft, heeft na de verrekeningsverklaring en akkoord daarvan van de curator direct géén vordering of schuld meer aan DSB Bank en hoeft dan ook direct ook al niks meer te betalen aan DSB Bank.

Datzelfde geldt ook wanneer er een aanmaning ligt van het incassobureau van DSB Bank. Bij deze leningen kan het veelal ook gaan om producten van Lenen.nl, Frisia.nl en Becam financieringen. Wanneer er na verrekening nog een vordering overblijft voor de DSB Bank dan adviseren wij mensen de curator te vragen naar rato het af te lossen bedrag per maand te verminderen.

Uit verificatie bij de klantenservice van de DSB Bank is gebleken dat er op initiatief van de curator nog geen enkele actie is ondernomen om te verrekenen; er zouden nog ‘discussies’ worden gevoerd. SMCO kan melden dat deze discussies geenszins relevant zijn. Het is voor SMCO dan ook onbegrijpelijk dat de curator zo traag is met deze verrekening. Wanneer u zekerheid wilt of u al dan niet kunt verrekenen, dan kunt u met ons contact opnemen.