Comparitie T-Mobile en SMCO uitgesteld

 

Het Hof heeft aanleiding gezien om een comparitie van partijen te gelasten. Dit houdt in dat beide partijen bij het Hof moeten verschijnen om mondeling bepaalde zaken nader toe te lichten. Het doel van de comparitie het inwinnen van informatie en het beproeven van de mogelijkheden tot een minnelijke schikking. De comparitie kan ook worden benut om de mogelijkheden tot mediation te bezien. Mediation is bemiddeling door een onafhankelijke derde partij. Indien geen schikking wordt bereikt en de zaak niet naar mediation wordt verwezen, volgt een memorie van grieven. Dit houdt in dat er een volgende schriftelijke ronde voor beide partijen zal komen.

De comparitie van partijen staat na uitstel gepland op donderdag 12 mei 2011 te ’s-Gravenhage.