Collectief proces namens schuldeisers DSB Bank

SMCO zet zich in voor gedupeerden ondercuratelestelling DSB Bank 

Alkmaar - Gezien de laatste ontwikkelingen bij de DSB Bank en de reeds uitgesproken onder
curatelestelling ziet het ernaar uit dat duizenden particulieren gedupeerd worden door de
situatie bij DSB Bank. Stichting Meldpunt Collectief Onrecht (SMCO) zal zich hard maken
voor vorderingen welke niet gedekt worden door het depositogarantiestelsel. Daarbij gaat
onder meer om achtergestelde deposito's en bedragen boven de 100.000 euro.

SMCO veroordeelt ten zeerste de eerdere suggestieve opmerkingen van een vermeend dan wel
op handen zijnde bankroet van DSB Bank en het moedwillig oproepen tot een faillissement
van de DSB Bank. SMCO zal eenieder die direct of indirect verantwoordelijk is voor het
niet nakomen van verplichtingen tegenover klanten aansprakelijk stellen. Daarbij kan
gedacht worden aan de heer Lakeman dan wel de bestuurders van DSB Bank.

SMCO richt zich uitdrukkelijk niet op mensen welke menen te veel koopsompolissen te
hebben afgesloten dan wel mensen die niet de financiƫle middelen hebben om te voldoen aan
hun hypotheekverplichtingen. Gedupeerden kunnen zich melden bij SMCO door een email te
sturen naar dsb@collectiefonrecht.nl. Afhankelijk van het aantal aangemelde gedupeerden,
doet SMCO een voorstel aan de gedupeerden welke kostendekkend zal zijn.