Brief van curator Schimmelpenninck

Gedupeerden van het faillissement van DSB met een achtergesteld deposito hebben eind vorige week een brief ontvangen van de curator van DSB dhr. Schimmelpenninck. Hierin geeft de curator aan dat hij mensen “in overweging wilt laten nemen” zich aan te melden bij Vereniging DSB deposito’s met betrekking tot de door hen gevoerde procedures inzake de achtergestelde deposito’s.

Als wij u in een eerder stadium reeds hebben bericht werken wij met betrekking tot de te voeren procedures samen met Vereniging DSB deposito’s. Wij hebben hiervoor gekozen omdat het niet logisch is om dezelfde procedures los van elkaar te voeren. Sterker nog, dit kan schade toebrengen aan het belang van onze leden. Door kennis en financiële middelen te bundelen verwachten wij een maximaal resultaat te bereiken.

Als u zult begrijpen behoeft u zich derhalve niet aan te sluiten bij Vereniging DSB deposito’s.