Bijna de helft van de hypotheekbemiddelaars in de fout


HEERHUGOWAARD 24 januari 2013 – Uit onderzoek van SMCO blijkt dat van de 160 onderzochte hypotheekbemiddelaars 48% zowel kosten bij hun klanten in rekening brengt als daarbovenop provisie van de hypotheekverstrekker ontvangt. Daarnaast zegt een kwart van de bemiddelaars onafhankelijk te zijn, wat gezien de verschillen in provisie niet mogelijk is. SMCO is daarom een collectieve actie gestart. Iedereen die tussen 2008 en heden een hypotheek heeft afgesloten bij een hypotheekbemiddelaar kan zich gratis aanmelden om de te veel betaalde kosten terug te eisen.

SMCO is niet over één nacht ijs gegaan en heeft 160 hypotheekbemiddelaars gevraagd naar hun beloningstructuur. En wat blijkt: 48% van de bemiddelaars die hun dienstverleningsdocument hebben ingestuurd geeft aan zowel kosten bij hun klant in rekening te kunnen brengen als provisie van de hypotheekverstrekker te ontvangen. Hierdoor worden hun inkomsten onrechtvaardig verdubbeld of zelfs verveelvoudigd. Zo heeft een bemiddelaar 2.500 euro in rekening gebracht en daarnaast 2% (4.000 euro) provisie ontvangen. Totaal heeft deze bemiddelaar dus 6.500 euro in rekening gebracht, terwijl een bedrag van maximaal 1.850 euro terecht zou zijn. Een factor 3,5 is dus te veel aan de klant in rekening gebracht. Onder andere de Hypotheker, Hypotheekvisie en de Hypotheekadviseur geven aan zich van deze praktijk te kunnen bedienen.

Verder blijkt uit het onderzoek dat een kwart van de bemiddelaars zich presenteert als ‘onafhankelijk’ en ‘de belangen van onze cliënten staan voorop’. Maar omdat de provisie per bank en per product sterk verschilt, kan een bemiddelaar nooit onafhankelijk zijn. SMCO heeft zelfs verklaringen in haar bezit dat adviseurs een uitbrander krijgen wanneer zij een te goedkoop product adviseren, ook al is dat het beste product voor die cliënt.

Omdat het bij wet verboden is ‘om twee heren te dienen’ om daarmee een belangenstrijd uit te sluiten en omdat het verboden is om extra vergoedingen te ontvangen, is SMCO haar collectieve actie gestart. Iedereen die tussen 2008 en heden een hypotheek heeft afgesloten bij een hypotheekbemiddelaar kan zich via www.collectiefonrecht.nl gratis aanmelden om de te veel betaalde kosten terug te eisen.