Uitspraak in zaak EHRM

Op 24 juli 2014 ontving SMCO een schrijven van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Deze brief vermeldt dat de zaak Erf- en Schenkbelasting is afgewezen. Dat is ontzettend teleurstellend, vooral voor alle deelnemers, maar zeker ook voor ons als SMCO.  

SMCO heeft er echt alles aan gedaan om deze zaak tot een goed einde te brengen. We hebben daarbij kosten noch moeite gespaard. We hebben ons bijvoorbeeld intensief laten adviseren door diverse specialisten, waaronder een gerenommeerd professor. Zelfs de advocaat-generaal heeft de Hoge Raad geadviseerd om geen onderscheid te maken tussen belasting op particulier en ondernemersvermogen, omdat dit in strijd zou zijn met het gelijkheidsbeginsel. Er waren veel argumenten waarop deze zaak gewonnen had kunnen worden. Op onze website en in onze nieuwsbrieven hebben we alle deelnemers daar de afgelopen tijd over geïnformeerd.

Waarom deze zaak, met alle onderbouwingen en positieve adviezen, dan toch is afgewezen? De reden is dat een particulier echtpaar zelf geprocedeerd heeft bij het EHRM. Deze zaak is op 27 mei afgewezen en op 26 juni op de website van het EHRM vermeld. SMCO heeft haar verzoekschrift op 20 mei bij het EHRM ingediend. Het EHRM bevestigt in haar brief dat zij zich door de particuliere procedure heeft laten leiden. Deze zaak is dus tot precedent verheven door het EHRM.

Het echtpaar heeft de zaak zelf ingediend bij het EHRM, zonder juridische bijstand, enkele pagina's en in een weekend werk. Wij hebben echter navenante inspanningen gedaan in de zaak en zijn al weken bezig geweest met het klachtschrift. Feit is dat de zaak is afgewezen op basis van deze zaak.

Kortom: het onderscheid in de Successiewet tussen de belasting van particulier vermogen en ondernemingsvermogen is niet in strijd met het internationaal verankerde gelijkheidsbeginsel, aldus het EHRM.