Tussentijdse stand van zaken zaak EHRM

Op 28 maart jl. zijn er enkele mensen geweest die buiten SMCO om de zaak erf- en schenkbelasting hebben aangekaart bij het EHRM. Die heeft op 27 mei uitspraak gedaan en de zaak afgewezen. Dit besluit staat pas volgens onze informatie sinds deze week op de EHRM-website.

 

Waarschijnlijk hebben deze mensen door berichten in de media de zaak buiten ons om ingediend. In de media werd immers gesuggereerd dat je ook zelf een klacht kunt indienen bij het EHRM. Dat is uiteraard juist, maar daarbij gaat men er volledig aan voorbij dat het opstellen van een gefundeerd klachtschrift uiterst specialistisch werk is, dat je niet ‘zo maar even’ opstelt.

 

Uit de uitspraak van het EHRM kunnen wij niet afleiden op welke wijze er geprocedeerd is en welke gevolgen dit voor de door ons aangebrachte zaak kan hebben. Vanzelfsprekend zijn wij niet blij met deze uitspraak. Wij zijn deze zaak gestart ook omdat meerdere advocaten, waaronder een zeer gerenommeerde professor op dit gebied, ons hebben geadviseerd dat het juridisch zeker verdedigbaar is om naar het EHRM te stappen. Op 20 mei jl. hebben wij de zaak erf- en schenkbelasting daarom aangebracht bij het EHRM.

Zodra er meer hierover bekend is of als andere relevante zaken gebeuren, zullen wij dat op onze website melden.