Meldpunt Collectief Onrecht: ‘rechtspraak onbetrouwbaar en misleidend’

Meldpunt Collectief Onrecht: ‘rechtspraak onbetrouwbaar en misleidend’

Heerhugowaard 19 maart 2018 - Het Meldpunt Collectief Onrecht te Heerhugowaard roept op om de actief rechters te wraken waarbij deskundigen benoemd moeten worden. Uit onderzoek van MCO blijkt namelijk dat het zeer goed mogelijk is dat deze te benoemen ‘onafhankelijke deskundigen’ rechters kunnen zijn en werken op het kantoor van Liesker Procesfinanciering. Liesker Procesfinanciering doet zich voor als de marktpartij in Nederland in procesfinanciering en kan daarbij klaarblijkelijk een groot percentage rechtszaken winnen, omdat ze samenwerken met rechters die hun op kantoor werken. Liesker Procesfinanciering werkt namelijk samen met corrupte rechters die naar voren worden geschoven als ‘onafhankelijke bestuurders’ en deskundigen.

De presidenten van de rechtbank Noord-Holland, Den Haag en het gerechtshof te Amsterdam en de Raad voor de Rechtspraak en de onder hun werkend rechters doen helemaal niks tegen deze corruptie. Sterker nog: zijn staan dit expliciet toe. Meldpunt Collectief Onrecht adviseert dan ook actief rechters te wraken wanneer er deskundigen of ‘onafhankelijke bestuurders’ moeten worden benoemen. Als het dan tot een zitting komt bij de wrakingskamer is het overigens wel zo dat deze wrakingskamers worden voorgezeten door rechters die rechtszaken samen doen met die gewraakte rechters doen ofwel elkaar vice versa ‘beoordelen’ in de wrakingskamer. Aldus is de wrakingskamer ook een farce. Dit blijkt onomstotelijk uit onderzoek van MCO en wordt onderbouwd met tal van uitspraken, waarbij telkenmale dezelfde namen van rechters als Leendert Saarloos te Alkmaar naar voren komen.